Tidningen distribueras till samtliga bensinstationer i Sverige, kedjebundna servicebutiker som Matnära, Handlar´n, Pressbyrån, 7-Eleven, Nära Dej, Tempo, Matöppet och Jourlivs samt till grossister och leverantörer inom branschen.

Det finns många skäl att annonsera i Bensin&Butik. En annons når alla trafikbutiker, servicebutiker, beslutande på kedjorna och bensinbolagen samt till installatörer, grossister och leverantörer inom branschen.

Bensin&Butik utkommer 6 gånger om året och trycks upp i 6 500 ex men läses av fler. Vi skriver om aktuella branschfrågor som säkerhet, bensin, olja och tillhörande områden, kiosk, video och livs, verkstad och biltvätt m m.

Utgivare : Svensk Bensinhandel

Målgrupp : Anställda och ägare av trafikbutiker, servicebutiker, beslutande på kedjorna och bensinbolagen samt till installatörer, grossister och leverantörer inom branschen.

Utgivning : 6 nummer per år
Upplaga : 6500 exemplar (TS-kontrollerad)
Räckvidd : 24 000 läsare
Hemsida : www.svenskbensinhandel.se
Materialadress : n.wickman@ad4you.se

Kontakta Nils-Erik Wickman om du är intresserad av att annonsera eller ligga med på hemsidan eller i nyhetsbrevet.

Nils-Erik Wickman
E-post: n.wickman@ad4you.se
Mobil: 0733-62 50 85

Prislista/Utgivningsschema 2020