Fjärrvärmetidningen
Når alla beslutsfattare i fjärrvärmebranschen. Tidningen distribueras även till beslutsfattare inom kraft – värmeverk samt utomstående prenumeranter.
Fjärrvärmetidningen är den enda tidningen i Sverige för Svensk fjärrvärme. Tidningen är medlemsbaserad och går till 99% av landets fjärrvärme leverantörer. Fjärrvärmetidningen är den dominerade aktören på marknaden för fjärrvärme och den enda som når samtliga beslutsfattare inom Svensk Fjärrvärme industri.
Platsannonsering
Fjärrvärmetidningen är en given kanal om ni söker kvalificerad personal inom Fjärrvärmebranschen.
Då vi når samtliga ca: 130 medlemsanslutna Fjärrvärmebolag och större Energibolag

Teknisk information, observera formatet!
Tidningsformat 220×285 mm.
Satsyta 198×250 mm.
Tryckförfarande Arkoffset.
Rastertäthet 150 linjer/tum (300 dpi).
Annonsoriginal Vi ser helst annonserna som tryckoptimerade pdf-filer, via e-post eller på CD.
Material via ftp. Kontakta oss för inloggningsuppgifter.

Utgivare : Energiföretagen Sverige (Svensk Fjärrvärme)

Målgrupp : Beslutsfattare och verksam personal inom fjärrvärmebranschen, grossister och leverantörer.

Utgivning : 7 nummer per år
Upplaga : 3300 exemplar (TS-kontrollerad)
Räckvidd : 16 000 läsare
Hemsida : www.svenskfjarrvarme.se
Materialadress : ake@redskapet.se

Annonsbokning:
Nils-Erik Wickman
Tel. 08-556 960 13
n.wickman@ad4you.se

Prislista/Utgivningsschema 2017