Plattform för SYV med eleven i centrum!

Med FrågaSYV.se skapar vi förutsättningar för ökad dialog mellan SYV, elever och föräldrar.

Vägledning inför studie- och yrkesval blir allt viktigare. Valmöjligheterna inom utbildningsområdet ökar konstant, samtidigt som arbetsmarknaden har svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens. FRÅGASYV.se är en webbaserad plattform som skapar förutsättningar för utökad dialog mellan SYV, elever och föräldrar.

FrågaSYV.se finns i dagsläget i två användarnivåer. Dels som publik webbsida, där besökare öppet kan ställa frågor till våra SYV:ar, och dels som slutet skolabonnemang. Inom abonnemanget erbjuds öppen eller sluten kommunikation mellan SYV och elev/föräldrar, dokumentarkiv med tester och övningsuppgifter och tidsbokning för personligt samtal mellan elev och SYV.

Framtidsutveckling erbjuder även vägledning på entreprenad. Tjänsten innebär att vi tillhandahåller examinerade vägledare på plats i skolan för informationsgenomgång, personliga vägledningssamtal, administration av valblanketter etc. FrågaSYV.se-systemet används som komplement till den personliga närvaron, för att erbjuda svar på frågor som ställs utanför skoltid. FrågaSYV.se ger även skolan möjlighet att kontrollera så att alla elever erbjuds studie- och yrkesvägledning i den omfattning som behövs och är önskvärd, eleven ges därmed möjlighet att göra väl underbyggt val!

Framtidsutveckling hjälper idag ett flertal grund- och gymnasieskolor med komplett vägledningsuppdrag eller som förstärkt komplement till den egna vägledaren.
Hör av er för mer information och ett förutsättningslöst möte.

Utgivare : Framtidsutveckling AB

Målgrupp : SYV:are, unga vuxna som vill ha vägledning, information och hjälp för att bestämma vilken utbildning och/eller yrke som passar dem bäst.

Kommuner, landsting och privata aktörer som genom denna tjänst kan komma ett steg närmare de unga vuxna och säkerställa att framtida arbetskraft finns i deras kommun, län eller på deras företag.

Hemsida : www.frågasyv.se
Unika besökare/månad : Ca 100 000

Materialadress : andreas@ad4you.se

Kontakta Andreas Wohlfeil om du är intresserad av att annonsera i katalogen eller på webben.

Andreas Wohlfeil
E-post: andreas@ad4you.se
Telefon: 08-505 667 85
Mobil: 0704-22 24 99

Prislista/Utgivningsschema 2017