Framtid.se (katalogen) skickas på hösten direkt hem till landets åk. 9-elever och deras föräldrar samt till SYV på landets högstadie- och gymnasieskolor. Katalogen når totalt ca. 110.000 unga vuxna varje år, när de gör sina viktigaste val i livet. Totalt kommer ca 250 000 personer i kontakt med katalogen.

Syftet är att koppla ett utbildningsval till kunskap om ett framtida yrkesval. Många unga väljer idag utbildning med okunskap om vilket yrke som en viss utbildning leder till eller om det finns behov av denna kompetens på framtidens arbetsmarknad eller inte.

Framtid.se hjälper företag/organisationer/myndigheter att nå ut till unga människor och deras föräldrar med budskap om vilka kompetenser som efterfrågas på framtidens arbetsmarknad, därmed ges förutsättningar för bättre matchning mellan utbildningsval och arbetsmarknadens kompetensbehov.

Utgivare : Framtidsutveckling AB

Målgrupp : Företag som vill kommunicera med framtida arbetskraft. Informera, upplysa och berätta om sin bransch och sitt företag.
Unga vuxna och deras föräldrar som undersöker vilket yrke som är attraktivt och något de vill arbeta med i framtiden.

Utgivning : 1 nummer per år
Upplaga : 100 000 exemplar
Räckvidd : 250 000 läsare

Hemsida : www.framtid.se
Unika besökare/månad : 105 000

Materialadress : andreas@ad4you.se

Kontakta Andreas Wohlfeil om du är intresserad av att annonsera i katalogen eller på webben.

Andreas Wohlfeil
E-post: andreas@ad4you.se
Telefon: 08-505 667 85
Mobil: 0704-22 24 99

Prislista/Utgivningsschema 2017