Franchise Focus

Nå 18000 småföretagande entreprenörer!
Franchise Focus är branschtidningen som bevakar, rapporterar och beskriver utvecklingen inom franchise. Målgruppen är småföretagare som är franchisetagare inom alla typer av branscher. Bland annat återfinns läsarna inom retail, restaurang, mäklartjänster samt branschorganisationer.
Omkring 30 000 franchisetagare är verksamma inom ett 650-tal olika franchise-system i Sverige. Genom annonsering i tidningen når du direkt ut till en stor del av dessa företager – som är intresserade av allt från administration och dagliga affärsbeslut till fritid och livsstil. Merparten av läsarna är micro- eller småföretagare.

Detta är Franchise Focus
– En av landets ledande, oberoende kanaler för nyheter, fördjupning och debatt inom franchiseområdet.
– Medlemstidning för Sveriges Franchisetagare.
– Ständigt aktuella nyheter på www.sverigesfranchisetagare.se/franchise-focus

Utgivare : Sveriges Franchisetagare

Målgrupp : Småföretagare som är franchisetagare inom alla typer av branscher

Utgivning : 4 nummer per år
Upplaga : 6 000 exemplar
Räckvidd : 18 000 läsare
Hemsida : www.sverigesfranchisetagare.se
Materialadress : franchise@ad4you.se

Annonsbokning:
Aki Kupila
Tel. 0761-11 34 60
aki@ad4you.se

Prislista/Utgivningsschema 2019