Gjuteriet

– Den ledande branschtidningen inom svensk och nordisk gjuteriindustri.
– När du vill nå gjuteribranschen, dess leverantörer och kunder.
Redaktionellt program
Nyheter och forskning inom gjuteriområdet gällande bl.a. material, metoder, maskiner, arbetsmiljö och teknikutveckling. Utländska artiklar, företagsnytt, företagsreportage och branschnyheter.
Huvudmålgrupp och spridning
Beslutsfattare inom nordisk gjuteriindustri. Det innebär företagsledning, produktionstekniker, ansvariga för kvalitet, provning, planering, produktion, logistik, underhåll, arbetsmiljö etc. Dessutom nås leverantörer, samarbetspartners och ett stort antal gjutgodskunder.
Förutom en prenumererad upplaga når fler än tusen exemplar inköpare inom svensk verkstadsindustri
samt ett stort antal inköpare på strategiska positioner inom svenskt näringsliv. Tidskriften distribueras även till alla medlemsföretag i Svenska Gjuteriföreningen och FKG
(Fordonskomponentgruppen), liksom medlemmarna i Sveriges Gjuteritekniska Förening.

Utgivare : Svenska Gjuteriföreningen

Målgrupp : Beslutsfattare och personal verksamma inom gjuteriindustrin, grossister och leverantörer.

Utgivning : 6 nummer per år
Upplaga : 3000 exemplar
Räckvidd : 12000 läsare
Hemsida : www.gjuteriet.se
Materialadress : n.wickman@ad4you.se

Annonsbokning:
Nils-Erik Wickman
Tel. 0733-62 50 85
n.wickman@ad4you.se

Prislista/Utgivningsschema 2018Prislista/Utgivningsschema 2019