Tidningen Nya Sunt Förnuft är Sveriges ledande tidskrift om samhällsekonomi och skatt.
Nya Sunt Förnuft ger konkreta råd om skatt och ekonomi, skapar opinion för bättre hushållning med skattepengarna, angriper ineffektivitet och slöseri i stat och kommun och presenterar de svåra sammanhangen på det samhällsekonomiska området enkelt och överskådligt.

Utgivning : 4 nummer per år
Upplaga : 47 500 exemplar
Räckvidd : 124 000 läsare

Hemsida : www.skattebetalarna.se
Unika besökare/månad : 15 000

Materialadress : andreas@ad4you.se

Kontakta Andreas Wohlfeil om du är intresserad av att annonsera i katalogen eller på webben.

Andreas Wohlfeil
E-post: andreas@ad4you.se
Telefon: 08-505 667 85
Mobil: 0704-22 24 99

Prislista/Utgivningsschema 2017