Tidningen Nya Sunt Förnuft är Sveriges ledande tidskrift om samhällsekonomi och skatt.
Nya Sunt Förnuft ger konkreta råd om skatt och ekonomi, skapar opinion för bättre hushållning med skattepengarna, angriper ineffektivitet och slöseri i stat och kommun och presenterar de svåra sammanhangen på det samhällsekonomiska området enkelt och överskådligt.

Utgivning : 4 nummer per år
Upplaga : 47 500 exemplar
Räckvidd : 53 000 läsare

Hemsida : www.skattebetalarna.se
Unika besökare/månad : 15 000

Materialadress : aki@ad4you.se

Kontakta Aki Kupila om du är intresserad av att annonsera i tidningen eller på webben.

Aki Kupila
E-post: aki@ad4you.se
tel: 076 111 34 60

Prislista/Utgivningsschema 2019