Svensk Farmaci

Bästa sättet att nå farmaceuter!

Svensk Farmaci, Sveriges Farmaceuters medlemstidning, är det bästa sättet att nå Sveriges farmaceuter, en växande maktfaktor inom hälso- och sjukvård.
Vi når de flesta apotekare och receptarier på öppen- och slutenvårdsapotek, inom läkemedelsindustrin samt på myndigheter och i landsting/regioner.
Många av dessa farmaceuter är beslutsfattare, många har direktkontakt med konsumenter. De arbetar med produktrelaterad rådgivning kring läkemedel och andra apoteksvaror, beställning av varor, läkemedelsgenomgångar i vården och mycket mer.

Detta är Svensk Farmaci
– En av landets ledande, oberoende kanaler för nyheter, fördjupning och debatt inom läkemedels- och apoteksområdet.
– Medlemstidning för Sveriges Farmaceuters 8 000 apotekare och receptarier, såväl yrkesverksamma som studerande.
– Ständigt aktuella nyheter på svenskfarmaci.se

Annonsmaterial
Tryckupplöst pdf (minst 300 dpi) skickas till:
aki@ad4you.se

Utgivare : Sveriges Farmaceuter

Målgrupp : Farmaceuter, apotekare, receptarier, beslutsfattare, politiker m fl.

Tidning
Utgivning : 6 nummer per år
Upplaga : 9 300 exemplar (TS-kontrollerad)
Räckvidd : 32 000 läsare

Sajt
Antal unika besökare per månad : 30 000

Hemsida : www.svenskfarmaci.se
Materialadress : farmaci@ad4you.se
Annonsbokning:
Aki Kupila
Tel. 0761-11 34 60
aki@ad4you.se

Prislista/Utgivningsschema 2020