Vägledaren
Vägledaren är Studie- och Yrkesvägledarnas egen tidning och ges ut av Vägledarföreningen och är den enda i landet mot denna målgrupp.
Målgruppen för tidningen är studie- och yrkesvägledare över hela landet. Studie- och Yrkesvägledarna arbetar med ungdomar vid grundskola, gymnasium, högskolor och arbetsmarknadsverk.
En Studie- och Yrkesvägledare skall fungera som sökandets ombud men. även som samhällets representant och kunna lägga fram förslag på utbildningar som finns runt om i landet.
Tidningen kommer ut 4 ggr/år och har tema i varje utgåva.

Teknisk information
Tidningsformat A4 (210×297 mm)
Satsyta 185×242 mm
Tryckförfarande Offset

Utgivare : Vägledarföreningen

Målgrupp : Studie- och yrkesvägledare, rektorer och annan skolpersonal.

Utgivning : 4 nummer per år
Upplaga : 1 300 exemplar (TS-kontrollerad)
Räckvidd : 3 000 läsare
Hemsida : www.vagledarforeningen.org
Materialadress : vagledaren@ad4you.se

Annonsbokning:
Margaretha Wickman
Tel. 073 733 77 57
m.wickman@ad4you.se

Prislista/Utgivningsschema 2020