www.skattebetalarna.se

Nya Sunt Förnuft är Sveriges ledande webbsajt och tidskrift om samhällsekonomi och skatt.

Nya Sunt Förnuft ger konkreta råd om skatt och ekonomi, skapar opinion för bättre hushållning med skattepengarna, angriper ineffektivitet och slöseri i stat och kommun och presenterar de svåra sammanhangen på det samhällsekonomiska området enkelt och överskådligt.

Hemsida: www.skattebetalarna.se

Unika besökare/månad: 15 000

Materialadress: aki@ad4you.se

Kontakta: Johan Eriksson eller Aki Kupila för vidare information och om du är intresserad av att annonsera på webben-och/eller i tidningen.
Johan Eriksson
E-post: johan@ad4you.se
Mobil: 08-556 960 12

Aki Kupila
E-post: aki@ad4you.se
tel: 076 111 34 60