Fokus på framtidens utbildningsmodell!

Efterfrågan på Yrkeshögskoleutbildning ökar och succén är given – cirka 85% av studenterna har jobb eller driver eget företag inom ett halvår efter avslutad utbildning.

FOKUS PÅ YH

Katalogen – YrkeshögskoleGuiden och Webbsidan – www.yhguiden.se är en renodlad guide som presenterar intressanta Yrkeshögskoleutbildningar i hela landet. YrekeshögskoleGuiden innehåller dessutom inspirerande reportage som ger läsaren en tydlig bild av fördelarna med denna eftergymnasiala utbildningsform.

MÅLGRUPP

Katalogen / Webbsidan vänder sig till unga och vuxna på väg att välja vidareutbildning, yrke och karriär. Katalogen skickas i slutet av mars (v. 13) till landets Arbetsförmedlingar, Komvux, Folkhögskolor, Gymnasieskolor, Infotek, Lärcenter, Bibliotek och Coachningsföretag.

DISTRIBUTION

Katalogen skickas till landets arbetsförmedlingar, komvux, folkhögskolor, gymnasieskolor, infotek, lärcenter, bibliotek och coachningsföretag. www.yhguiden.se – fullt fokus på YH med pedagogisk sökmotor och tydliga presentationer för att hitta rätt utbildning.

Utgivare : Framtidsutveckling AB

Målgrupp : Unga vuxna och deras föräldrar som står inför uppgiften att välja en yrkesinriktad utbildning att bygga sin framtid kring.

Yrkeshögskolor som på ett pedagogiskt, enkelt och bra sätt kan kommunicera med presumtiva elever.

Utgivning : 1 nummer per år
Upplaga : Ca 100 000 exemplar
Räckvidd : Ca 175 000 läsare

Hemsida : www.yhguiden.se
Unika besökare/månad : 55 000

Materialadress : andreas@ad4you.se

Kontakta Andreas Wohlfeil om du är intresserad av att annonsera i katalogen eller på webben.

Andreas Wohlfeil
E-post: andreas@ad4you.se
Telefon: 08-505 667 85
Mobil: 0704-22 24 99

Prislista/Utgivningsschema 2017