Fordonskomponenten
-The Vehicle Component
Nordens enda facktidning för fordonsindustrin är The Vehicle Component, (Fordonskomponenten). Organ för Fordons Komponent Gruppen, FKG.

Målgruppen för tidningen är beslutsfattare inom fordonsindustrin. Fordonstillverkare och leverantörs- företag inte bara i Sverige och övriga Norden samt Tyskland, Frankrike, Storbritannien med flera läser tidningen.

Tidningen delas också ut på mässor, seminarier och andra evenemang i branschen och läses av forskare, opinionsbildare och påverkare på universitet och högskolor, myndigheter, olika institut och organisationer, banker och finansinstitut etc.

För media är The Vehicle Component en unik källa till information om fordonsindustrin. Därför är The Vehicle Component din nyckel till fordonsindustrins nyckelpersoner!
Ni kan även annonsera på www.fkg.se. Kontakta säljaren för mer information.

Utgivare : Fordonskomponentgruppen FKG

Målgrupp : Beslutsfattare och personal verksamma inom fordonsindustrin, grossister och leverantörer.

Utgivning : 4 nummer per år
Upplaga : 3700 exemplar (TS-kontrollerad)
Räckvidd : 7000 läsare
Hemsida : www.fkg.se
Materialadress : annons@newsroom.se alternativt ftp.newsroom.se. Användarnamn: FKG Lösenord: annons

Annonsbokning :
Nils-Erik Wickman
Tel: 0733-62 50 85
n.wickman@ad4you.se

Prislista/Utgivningsschema 2020