Om Ad 4 you media

Försäljning – Affärsutveckling – Strategisk tänkande – Marknadsföring

Ad 4 you media startades med ambitionen att vara en långsiktig, pålitlig och lönsam samarbetspartner till våra uppdragsgivare. En ambition vi lyckats med och som vi fortsätter sträva efter. Vår filosofi är enkel och konkret.

Ad 4 you ska vara en förlängd arm av den redaktionella produkten. Vi agerar ambassadörer åt er och marknadsför er titel i varje samtal, mejl och kundbesök. Vi är länken mellan er och marknaden.

Vi ska uppfattas som professionella och lösningsorienterade med ett kvalitativt tänk i affärerna som skapar en långsiktig relation mellan er titel och kunderna. Vi ökar lönsamheten för er affär.

Ad 4 you media ska ha ett nära samarbete och relation med redaktionen. Tillsammans blir vi ett framgångsrikt team. Affärer med en personlig prägel. Tillsammans med er sätter vi upp en gemensam strategi, dynamisk arbetsgrupp och tydlig målbild.

Vi agerar inte enbart mediesäljare utan även affärsutvecklare, strategiskt bollplank och goda rådgivare om hur vi tillsammans kan utveckla er produkt.

Tidningar

Kundtidningar – Medlemstidningar – Fackpress –Konsumenttidningar – Magasin

Kärnverksamheten när Ad 4 you grundades var att arbeta med nischade tidningar mot specifika målgrupper inom b2b. Det är fortfarande en viktig del av verksamheten men vi har även utökat vår portfölj med b2c-tidningar samt magasin med redaktionellt innehåll.

Vår erfarenhet från över 50 olika titlar har lett till en djup och gedigen kunskap kring printmedia. Vi agerar gärna bollplank och kommer med förslag till förändringar som kan leda till större upplaga, högre räckvidd och ökade intäkter.

Webb, webb-tv och sociala medier

Hemsidor – Nyhetsbrev –Sociala medier

Utöver att de flesta av våra uppdragsgivare har kompletterande hemsidor till sina tidningar så har vi även uppdrag med ren digital inriktning där vi sköter annonsförsäljningen.
Likheterna redaktionellt mellan print och webb är större än skillnaderna men parametrarna är olika. Beteendet hos en tidningsläsare och webbesökare skiljer sig åt och så även annonseringsförutsättningarna. Vi hjälper er gärna med att förtydliga er profil och ger rådgivning om vad man ska tänka när det gäller annonsering i de olika plattformarna.
Nyhetsbrev, sociala medier (Facebook och Twitter bl a) fått en allt större betydelse i kommunikationen med läsare/medlemmar och skapat helt nya sätt för företagen att marknadsföra sig mot olika målgrupper. Lägg därtill podd, tvodd och webb-tv så har ni en bred flora av intäktsmöjligheter som tidigare inte funnits. Även här kan vår erfarenhet hjälpa er att öka era intäkter.

Utomhusreklam

Reklam som synliggör ditt budskap och evenemang i det offentliga rummet

Utomhusreklam är en naturlig del i stadsbilden. Som annonsör får du maximal synlighet i det offentliga rummet, med möjlighet att nå fram till stora grupper av människor med kraftfull kommunikation

Ad 4 you har mångårig erfarenhet av försäljning från olika typer av utomhusreklam som t.ex , stortavlor, eurosize , affischramar på elskåp , evenemangsbanér

Content Marketing

Advertorials – Native annonsering- White paper

Ett allt populärare alternativ till traditionell marknadsföring är kommunikation med redaktionell inriktning. Här är känsla, strategi och kommunikationsinnehåll oerhört viktigt och vi på Ad 4 you har god insikt och erfarenhet av denna typ av marknadsföring. Vi hjälper gärna såväl redaktion som kund med bra råd kring hur man bäst går tillväga.

Står ni i begrepp att välja en samarbetspartner som kan utveckla era produkter, sköta annonsförsäljningen och öka era intäkter så kontakta gärna aki@ad4you.se för en inledande dialog om framtida samarbete.