www.vagledarforeningen.se

Vägledaren är Studie- och Yrkesvägledarnas egen sajt och tidning som ges ut av Vägledarföreningen och är den enda i landet mot denna målgrupp.
Målgruppen för sajten och tidningen är studie- och yrkesvägledare över hela landet.
Studie- och Yrkesvägledarna arbetar med ungdomar vid grundskola, gymnasium, högskolor och arbetsmarknadsverk.
En Studie- och Yrkesvägledare skall fungera som sökandets ombud men även som samhällets representant och kunna lägga fram förslag på utbildningar som finns runt om i landet.

Utgivare: Sveriges vägledarförening

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, rektorer och annan skolpersonal.

Unika besökare/mån: 5.000
Sidvisningar/mån: 24.000

Hemsida: www.vagledarforeningen.se
Materialadress: aki@ad4you.se

Annonsbokning:
Aki Kupila
Tel. 0761-11 34 60
aki@ad4you.se